Audyt i kontrola


OFERTA - AUDYT i KONTROLA:
Badanie obszarów problemowych w firmie, organizacji pozarządowej lub urzędzie realizujemy z upoważnienia kierownictwa jednostki audytowanej lub jednostki nadzorującej. Każde badanie zakończone jest przekazaniem raportu wraz z rekomendacjami w zakresie dalszych działań. Gwarantujemy poufność i profesjonalizm w każdym obszarze badawczym, korzystając w trakcie realizowanych usług ze wsparcia ekspertów i praktyków w danej dziedzinie.

OFERTA - AUDYT WEWNĘTRZNY:
Realizacja zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - zgodnie z ustawą "o finansach publicznych". Plany audytu opracowujemy w oparciu o analizę ryzyka, z uwzględnieniem priorytetów kierownictwa jednostki. Posiadamy wymagane uprawnienia oraz wielolenią praktykę w realizacji audytu wewnęrznego w jednostakch samorządu terytorialnego. Realizujemy czynności audytowe w zakresie wszystkich zadań gminnych lub powiatowych.

Audyt bezpieczeństwa informacji - kierownictwo podmiotów publicznych zobowiązane jest zapewnić nie rzadziej niż raz w roku audyt bezpieczeństwa informacji. W zwiazku z tym zapewniamy kompleksową obsługę ze strony audytorów, posiadających kwalifikacje określone w ustawie o finansach publicznych oraz informatyków specjalizujących się w kontroli procedur i zabezpieczeń systemów informatycznych. Nasza firma certyfikuje systemy bezpieczeństwa informacji pod względem ich zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności. Badanie kończy się raportem i wydaniem Certyfikatu, jak również wypełnia obowiązek corocznego audytu bezpieczeństwa informacji w jednostkach publicznych. Na zlecenie naszych klientów realizujemy funkcję ABI oraz inne obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

W sektorze prywatnym - udział w tworzeniu Działów Audytu lub Kontroli, których praca ma na celu ograniczanie ryzyka strat finansowych i potencjalnych nadużyć. Doradzamy na etapie tworzenia struktur, realizacji zadań kontrolnych, jak również monitoringu efektów. Firma posiada uprawnienia Certified Fraud Examiner (CFE) - Biegły ds. Wykrywanie Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych nadane przez Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (www.acfe.com).

OFERTA - AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTÓW UE:
Przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów UE.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?
1. Doświadczenie. Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 100 audytów zewnętrznych projektów, w tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasi audytorzy posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie metodyki audytu oraz zarządzania projektami europejskimi. Zatrudniamy wyłącznie praktyków, którzy "od środka" poznali problematykę realizacji projektów UE. Realizujemy audyty w ramach programów krajowych (w języku polskim), jak i projektów międzynarodowych (w języku angielskim). Realizujemy również audyty projektów badawczych, realizowanych przez przedsiębiorców lub jednostki naukowe.
2. Podejście do przedmiotu zamówienia. Stosujemy metodykę i narzędzia usprawniające proces audytu oraz skracające jego przebieg przy zachowaniu standardów i wymaganej jakości. Dodatkowo obszar badania wraz ze wzrostem naszego doświadczenia został poszerzony o problemy zgłaszane przez Beneficjentów oraz sygnalizowane przez naszych audytorów. Działamy zawsze w zgodzie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej.  
3. Kwalifikacje audytorów. Nasi audytorzy posiadają kwalifikacje zgodne z ustawą o finansach publicznych: uprawnienia AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH nadane przez Ministra Finansów oraz międzynarodowe certyfikaty audytorskie: CFE i CGAP. W przypadku gdy jest to wymagane współpracujemy z kancelariami biegłych rewidentów.
4. Wsparcie dla Klienta. W ramach audytu realizujemy zarówno czynności zapewniające, jak i doradcze, prowadzące do usprawnienia procesu realizacji projektu oraz lepszego wykorzystania środków unijnych w przyszłości. W przypadku wytypowania projektu do badania przez organy kontroli, organizujemy dla naszych Klientów bezpłatne szkolenia oraz sesje doradcze w zakresie przygotowania projektu do powtórnego badania.


Oferujemy nasze usługi w zakresie audytów realizowanych przez Państwa projektów współfinansowanych ze środków UE. Wytyczne Instytucji Wdrażającej wymagają, aby audyt prowadzony był przed podmioty posiadające uprawnienia audytora wskazane w ustawie o finansach publicznych.

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Świniarsko 500, 33-395 Chełmiec.
W razie potrzeby audytor Anita Rogóz udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji - tel. 609.609.373.

Usługi audytorskie

Oferta i działania firmy w obszarze audytu i kontroli realizowanych w sektorze publicznym i prywatnym.

 

Usługi doradczo-wdrożeniowe

Katalog działań firmy zmierzających do wdrożenia rozwiązań zapewniających rozwój osób i organizacji.

Usługi badawcze

Firma realizuje kompleksowe usługi w zakresie badań i analiz społecznych oraz biznesowych.