Badania i analizy


OFERTA - BADANIA i ANALIZY:
Oferujemy Państwu zaprojektowanie i przeprowadzenie badań społecznych, począwszy od badań satysfakcji klientów lub pracowników, poprzez badania opinii publicznej czy analizy rynku, aż po ewaluację projektów unijnych, zgodną z obowiązującymi Wytycznymi. Realizujemy również badania metodą Mystery shopping (tajemniczy klient). Szczególne doświadczenie osiągneliśmy w kompleksowych ewaluacjach projektów i programów edukacyjnych (programy studiów, programy nauczania, programy szkoleń), jak również badaniach rynku pracy oraz badaniach na potrzeby opracowania dokumentów strategicznych. Dysponujemy również możliwością zbierania, agregowania i analizowania danych do raprotów naszych Klientów. 

Dysponujemy doświadczoną kadrą, która pomoże wybrać najlepsze metody odpowiedzi na zdefiniowany przez Państwa problem.

Badania wykonujemy w oparciu o metody jakościowe i ilościowe, z zastosowaniem różnorodnych technik badawczych:

- Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)
- Zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI)
- Bezpośrednich standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI)
- Wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
- Komputerowo wspomaganych wywiadów osobistych (CAPI)
- Ankiet internetowych (CAWI)
- Desk researc
h
- Telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI)
- Triady
- Diady
- Obserwacje uczestniczące
- Penele eksperckie

W efekcie przeprowadzonych badań otrzymają Państwo kompletny raport zawierający rekomendacje dla dalszych działań. Każde zlecenie jest nadzorowana przez audytora (CGAP, CFE) lub osobę z desygnacją IPMA.

 

Usługi audytorskie

Oferta i działania firmy w obszarze audytu i kontroli realizowanych w sektorze publicznym i prywatnym.

 

Usługi doradczo-wdrożeniowe

Katalog działań firmy zmierzających do wdrożenia rozwiązań zapewniających rozwój osób i organizacji.

Usługi badawcze

Firma realizuje kompleksowe usługi w zakresie badań i analiz społecznych oraz biznesowych.