Praca i praktyki


Osoby i firmy zainteresowane współpracą z nami prosimy o przesłanie CV (oferty). Pracujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

Aktualne oferty pracy / współpracy

AUDYTOR
Wymagania: uprawnienia audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Zakres zadań: nadzór lub realizacja czynności audytowych w ramach audytów wewnętrznych JST lub audytów projektów unijnych.

EKONOMISTA
Wymagania: wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, wiedza i doświadczenie w opracowywaniu Biznes Planów, doświadczenie w zakresie analiz finansowych projektów inwestycyjnych.
Zakres zadań: doradztwo dla MŚP w zakresie pozyskiwania dotacji, kompleksowe opracowanie wniosków inwestycyjnych.

KOORDYNATOR BADAŃ SPOŁECZNYCH
Wymagania: wykształcenie wyższe – kierunek socjologia, znajomość procedur i narzędzi prowadzenia badań społecznych, w tym ewaluacji projektów unijnych.
Zakres zadań: realizacja badań społecznych i ewaluacji projektów unijnych.

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UE
Wymagania: min 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu projektów unijnych lub ich ocenie, praktyczne umiejętności przygotowania kompletnych dokumentów aplikacyjnych, znajomość źródeł finansowania w perspektywie 2014-2020.
Zakres zadań: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków UE.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV lub oferty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowe informacje pod numerem 609.609.373.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Anita Rogóz prowadząca firmę „Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu” z siedzibą Świniarsko 500 33­395 Chełmiec tel. 609609373, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej Administratorem,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,

3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi

a) obowiązek prawny wynikający z art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz w przypadku przechowywania dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) prawnie uzasadniony interes polegający na uprawnieniu do sprawdzenia umiejętności kandydata do pracy, w zakresie danych uzyskany podczas rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,

b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, której dotyczy aplikacja a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody,

6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

Usługi audytorskie

Oferta i działania firmy w obszarze audytu i kontroli realizowanych w sektorze publicznym i prywatnym.

 

Usługi doradczo-wdrożeniowe

Katalog działań firmy zmierzających do wdrożenia rozwiązań zapewniających rozwój osób i organizacji.

Usługi badawcze

Firma realizuje kompleksowe usługi w zakresie badań i analiz społecznych oraz biznesowych.